• 264
  • ky-nang-song-cho-tre-tam-viet-2016
Tin tức mới nhất
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020 (07/10/2019)Mới
THỜI KHÁO BIỂU MỚI (Thực hiện từ tuần 9) (05/10/2019)Mới
LỊCH DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIỜ DẠY_ TUẦN 9 (05/10/2019)Mới
CV 198 UB- Về việc chấn chỉnh việc treo băng rôn, áp phích biển hiệu trên địa bàn huyện (05/10/2019)Mới
KH 01-BCDPT- Chỉ đạo bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019 (05/10/2019)Mới
QĐ KHEN THƯỞNG BẰNG KHEN (CÁ NHÂN+TẬP THỂ) VÀ TTLĐ XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH (03/10/2019)Mới
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP SỐ 45 Về việc tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tuyên truyền măng non Huyện U Minh Thượng năm 2019 (03/10/2019)Mới
CHUYÊN MÔN GỬI KẾ HOẠCH KTra CHUYÊN MÔN THCS VH, HC, MT3 (03/10/2019)Mới
CHUYÊN MÔN GỬI KẾ HOẠCH VÀ CÁC QĐ KTra CHUYÊN MÔN THCS Minh Thuận 3 (03/10/2019)Mới
CHUYÊN MÔN GỬI KẾ HOẠCH VÀ CÁC QĐ KTra CHUYÊN MÔN THCS HÒA CHÁNH (03/10/2019)Mới
CHUYÊN MÔN GỬI KẾ HOẠCH VÀ CÁC QĐ KTra CHUYÊN MÔN THCS Vĩnh Hòa (03/10/2019)Mới
QĐ KIỂM TRA HỒ SƠ MINH CHỨNG CHUẨN QUỐC GIA THCS VĨNH HÒA (2014-2019) (03/10/2019)Mới
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 40
Tháng trước : 150
Năm 2019 : 1.269